Forskning

Institutionens forskning

Vår forskning är tvärvetenskaplig och handlar om människans formella och informella lärande i ett föränderligt samhälle – från skolan till högre utbildning, genom vardagslivet, fritiden och yrkeskarriären.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Till kontakter >>