Institutionen för pedagogik och didaktik samverkar främst med olika kommuner och skolor runt om i Sverige. Det gäller främst frågor om fortbildning av lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare. Men vi vänder oss också till olika företag och organisationer där vi ger uppdragsutbildning.

Vill du veta mer om vad vi gör är du välkommen att kontakta institutionen och vår samordnare:
Helena Rehn
Tfn: 08-120 765 42
E-post: helena.rehn@edu.su.se

Ordinarie utbud

 • Arbetsplatsen som lärmiljö
 • Att leda arbetslag
 • Design för lärande
 • Det coachande samtalet
 • Gruppvägledningsteori och metod
 • Handledning och mentorskap
 • Learning study
 • Mentorskap i förskola och skola
 • Montessoripedagogik
 • Organisation och förändring
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Professionella samtal
 • Samtalsmetodik
 • Teorier om lärande
 • Vägledningens teori och metod