Utbildning

    Coronarelaterad information

    Med anledning av Covid-19 kommer institutionen fortsatt ha webbaserad undervisning under period A+B på höstterminen (2021-08-30 – 2021-10-31). I undantagsfall kan viss undervisning ske på campus i mindre grupper. Från 1 november planerar vi att alltmer återgå till campusförlagd undervisning. Information om vad som gäller för din kurs hittar du i schemat och på Athena.