Delegationsordning

Fakultetsnämndens delegation till institutionsstyrelsen och vidaredelegationer beslutad på styrelesen 2020-11-04

 

Strategisk plan

Strategisk plan 2019-2022 (431 Kb)

Strategisk plan 2016-2018 (198 Kb)

Work environment and equal opportunities plan (147 Kb)

 

Arbetsgrupper vid institutionen 

Översikt av institutionens arbetsgrupper 2020 (65 Kb)

 

Kris- och katasrofplan

Kris- och katastrofplan 2021

 

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation 2021 (251 Kb)

 

Internationaliseringsplan

Internationaliseringsplan 2021-2022 (64 Kb)

 

Forskning och forskningsprojekt

Riktlinjer för datahantering av forskningsprojekt vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Rutin för etikprövning av forskning vid Institutionen för pedagogik och didaktik