Huset är uppdelad i två delar, sammanfogade med ett trapphus i mitten. Korridoren mot öster heter byggnad 1 och den andra heter byggnad 2.

Varje rumsnummer innehåller fyra siffror varav den första siffran anger vilken del av byggnaden som rummet finns i. Den andra siffran anger våningsplan. Tredje och fjärde siffran är rummets specifika nummer. Notera att du alltid måste ange alla fyra siffrorna vid lägesbeskrivning.

 

Öppettider ytterdörrar

Plan 2 (= bästa ingång för funktionshindrade, Frescativägen 50), Plan 4 (= huvudingång Frescativägen 54).

Öppet:  måndag – fredag kl. 07.30 – 18.30

 

Innerdörrar i korridorerna

Öppet:  måndag – fredag kl. 07.30 – 20.30

 

Öppettider vid helgundervisning

beställs genom Servicegruppen i god tid på e-post: service@edu.su.se