IT teknik/media/telefoni

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Internt
  5. IT teknik/media/telefoni

IKT

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-pedagogiska området. Nedan några digitala verktyg som används i undervisningen/forskningen på institutionen.

Bokning av IT-utrustning

I sal 1511 finns ett antal laptopar (Mac och PC) 1 till 7 är Windows10 datorer; 8 till 10 - Apple OS10. Datorer 11-15 är Pc med Nvivo och SPSS mjukvaran. I Outlook går det att boka andra tekniska resurser som fotokamera, Skype kit, ljudinspelning, iPad

Skrivare - Printomat

Institutionen för pedagogik och didaktik använder sig av kopierings- och utskriftssystemet Printomat.

Trådlöst nätverk

På Stockholms universitet finns två trådlösa nätverk; eduroam och SU.