Institutionsstyrelsens medlemmar

för perioden 2021-01-01 --- 2023-12-31.

Ledamöter

Prefekt Carina Carlhed Ydhag
Stf. prefekt Helena Rehn

Ordinarie ledamöter
Marianne Teräs, lärare/forskare
Åsa Broberg, lärare/forskare
Ulrika Bennerstedt, lärare/forskare
Joakim Landahl, lärare/forskare
Ali Osman, lärare/forskare
Jonas von Reybekiel Trostek, lärare/forskare
Petra Roll Bennet, lärare/forskare
Stephanie Lisak, TA-personal

Suppleanter 
Larissa Mickwitz, lärare/forskare
Ali Reza Majlesi, lärare/forskare
Pär Larsson, lärare/forskare
Susanne Kreitz-Sandberg, lärare/forskare
Jolina Ekholm, TA-personal
 

________________________________________________________________________________________

Studentrepresentanter (väljs på ett år)
Ebba Christina Blåvarg (ordinarie doktorandrepresentant)
Carles Fuster Sansalvador (suppleant doktorandrepresentant)
Fanny Johnson (studentrepresentant)
Natalie Svahn (studentrepresentant)

________________________________________________________________________________________

Kontaktinformation
Du kommer i kontakt med institutionsstyrelsen genom
institutionssekreterare Eva Olsson
E-post: info@edu.su.se