I servicegruppen ingår:  

Christer Paulin (Vaktmästare)
Sebastian Thylin (IT-teknker/DSA)
Liv Hagberg (IKT-pedagog)
Eva Olsson (Institutionssekreterare)
Claudia Hakanen (Administrativ chef).

Vi har möte en gång i veckan då vi går igenom inkomna ärenden. Servicegruppen har hand om våra lokaler, kontorsmaterial, teknisk utrustning (hård-, mjukvara), digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen, telefoner, larm/säkerhet, nycklar/passerkort, post, SUKAT och Universitetskonto.

Har du ett brådskande ärende bör du skriva ”Brådskande” i ämnesraden, men det går också bra att kontakta någon av ovanstående personer beroende på vilket ärende du har.

Datorrelaterade problem hänvisas till Serviceportalen (IT-avdelningen). På skrivbordet på din SUA-dator finns en mapp som heter "INFO", där hittar du en länk till Serviceportalens hemsida och även annan nyttig information.
Fungerar datorn inte alls kan du ringa på anknytning: 1999 (helpdesk) för att få hjälp.
Helgfria vardagar kl. 08:30-10:30 och kl. 12:30-14:30.

För inköp och beställningar se vår interna hemsida på: Inköp och beställning
 

ipdservice
ipdservice