Handledare: Johanna Ringarp, Matilda Wiklund, David Thorsén 

Läsare: Anki Bengtsson (IPD), Mikael Persson (IPD)

Titel: Elev(en) - Diskursiva konstruktioner och normaliseringsprocesser när barn blir elever i svensk skola 1946-2020.

För text kontakta anna.ahlgren@edu.su.se