Preliminär titel:
Ett bidrag till psykoanalysens självförståelse
 
Läsare: Marianne Teräs (IPD), Marlene Johansson Falck (Umeå universitet)
 
Handledare: Gunnar Karlsson, Robert Ohlsson
 
För manus kontakta gloria.zeligman@edu.su.se.