Inbjudan (med information kring specifikt innehåll) skickas ut ca en vecka innan varje seminarietillfälle.

Kontaktpersoner: Max Scheja och Klara Bolander Laksov