Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande”.

Läs mer på: https://www.su.se/ceul/om-oss/konferenser/h%C3%B6gskolepedagogisk-utvecklingskonferens-med-tema-att-synligg%C3%B6ra-l%C3%A4rande-1.571227

Stockholm och online. Det kommer att finnas ett virtuellt spår på konferensen, men vår förhoppning är att vi kommer att kunna träffas fysiskt bland annat i SU:s nya lokaler i Albano-området.