Blanketter & mallar

Blanketter - ekonomi & personal

Här hittar du institutionsspecifika blanketter inom ekonomi. Blanketter som är gemensamma för Stockholms universitet hittar du i Blankettarkivet SU.

Blanketter - kursadministration

Blanketter för resultatrapportering, ansökan om studieuppehåll, tillgodoräknande mm. Checklistor för lärare och administratörer.

Mallar

Brevmallar, powerpointmall mm.

FUNKTIONSMAIL ADMINISTRATION

Disputationer
E-post: disputationer@edu.su.se

Ekonomi- och personaladministration
E-post: ekonomi_personal.edu@su.se

Frånvaro
E-post: franvaro@edu.su.se

Konferenser
E-post: konferens.edu@su.se

Kursadministration
E-post: studieinfo.edu@su.se

Lokaler
E-post: studieinfo.edu@su.se 

Servicegruppen
E-post: service@edu.su.se

Webb
E-post: webb@edu.su.se