Vår webbplats www.edu.su.se är en viktig kanal ut mot omvärlden. Den ska ha relevant innehåll och alltid vara uppdaterad för att hålla den höga kvalité som vi eftersträvar.

Vi behöver ha en god kommunikation runt webbplatsen och vi vill därför styra information och frågor som rör institutionens webbplats till funktionsbrevlådan: webb@edu.su.se.

Exempel på informationsunderlag som ska skickas till funktionsbrevlådan:

 • Ny kurs/ny utbildning
 • Avpublicering av inaktuell information, exempelvis kurser som inte längre ges
 • Uppdatering av länkar som inte fungerar
 • Nya medarbetare/ändrade kontaktuppgifter/ändrade funktioner
 • Strukturella ändringar/uppdatering av text
 • Information om nyheter/evenemang, t.ex. disputationer, nya publikationer, seminarier och konferenser
 • Utlysningar
 • Nyheter från forskningsprojekt och forskningsområden

När det gäller uppdateringar av befintliga kurshemsidor vänder du dig direkt till respektive kursadministratör.

Webbansvariga

Solveig Hauser
Huvudredaktör med speciellt ansvar för forskningswebben och utbildningswebben.

Karin Larsson
Huvudredaktör engelska webben, internt och Rektorsutbildning

 

 

Information

Solveig Hauser
Kommunikatör

 • marknadsföring - annonser/mässor/studentrekrytering
 • pressmeddelanden/presskontakter/extern kommunikation
 • trycksaker/informationsmaterial