Ekonomi och inköp

Fakturaadress

Institutionen har två olika faktureringsadresser beroende på om leverantören är ett svenskregistrerat företag eller om det är en utländsk leverantör.

Inköp och beställningar

Som myndighet måste vi vända oss till de leverantörer som är upphandlade för inköp av varor och tjänster.

Projekt - rutiner vid ansökningar av forskningsanslag, uppdragsforskning och uppdragsutbildning

För att underlätta för lärare, forskare och institutionen behöver vi på ekonomi, projektekonom och ekonomiansvarig, bli inkopplade på ett tidigt stadie när du ska söka medel.

Representation

Inom institutionens verksamhet förekommer olika typer av representation. Det kan röra sig om extern eller intern representation, interna konferenser för hela institutionen eller en underavdelning/enhet samt gåvor.

Tåg

Ny resebyrå för Stockholms universitet

Samtliga resor ska fr.o.m. 1 juli 2019 bokas via universitetets upphandlade resebyrå Egencia Sweden AB.

EKONOMI- OCH PERSONALADMINISTRATION
E-post: ekonomi_personal.edu@su.se

ADMINISTRATIV CHEF
Claudia Hakanen
Tfn:
E-post: claudia.hakanen@edu.su.se

BITRÄDANDE ADMINISTRATIV CHEF
Camilla Eldeby
Tfn: 08-1207 6385
E-post: camilla.eldeby@edu.su.se

EKONOMIHANDLÄGGARE
Stefan Eriksson
Tfn: 08-120 763 32
E-post: stefan.eriksson@edu.su.se

Lilian Harman (tjl) 
Tfn: 08-16 2045
E-post: lilian.harman@edu.su.se

Christina Jansson
Tfn: 08-16 1039
E-post: christina.jansson@su.se

Maria Nedvigo
Tfn: 08-16 1064
E-post: maria.nedvigo@edu.su.se

PERSONALADMINISTRATION
Marie Hurtig
Personalhandläggare
Tfn: 08- 16 3927
E-post: marie.hurtig@edu.su.se