Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Samverkan - old
  5. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är ett nätverk av forskare som tillsammans med praktiker arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

AES Forskardag

AES Forskardag 2021 - Webbinarium

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjöd in till samtal om aktuell forskning torsdagen den 14 januari 2021. Här kan du se det inspelade webbinariet med flera intressanta presentationer, tid till frågor och samtal om verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

Granskning och styrning

Coronapandemin styr strikt över våra mötesformer varför årets AES-internat fick ske virtuellt. Med teknikens hjälp kunde vi både presentera och samtala om forskningsresultat den 26–27 november.

Möte i Coronatider

Den 29 september 2020 var det några som tog sig till Kräftriket för att delta i AES senaste medlemsmöte IRL. Det var många fler som anknöt via länk! Detta var första gången ett möte genomfördes både på plats och via Zoom.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

14 januari 2021 AES Forskardag
6 – 7 maj 2021, internat
15 september 2021, möte
23 november 2021, möte

Tidigare möten och aktiviteter >