Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp
Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket 30 hp
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI), 180 hp
Reklam och PR I, kurspaket 30 hp
Reklam och PR II, kurspaket 30 hp
Reklam och PR III, kurspaket 30 hp

Du får bevaka din e-post den 23 augusti (Den e-postadress du har på antagning.se)

Den 23 augusti kommer vi att skicka ut välkomstbrev via e-post till de reserver som kan få en plats om vi har platser kvar! 
Du du som får plats måste svara senast den 27 augusti för att behålla din plats.
 

Vi räknar med att uppdatera nedan den 28 augusti.

De reserver som vi har skickat välkomstbrev till den 23/8 är:

Kandidatprogram i företagsekonomi:
Urvalsgrupp BI: inga reserver fick plats 
Urvalsgrupp BII: inga reserver fick plats 
Urvalsgrupp HP reserv nr: 1-6

Företagsekonomi I: Sent anmälda får besked via e-post nästa vecka.

Företagsekonomi II, kurspaket: inga reserver fick plats 

Företagsekonomi III:
Ekonomistyrning: reserv nr: 1-16
Marknadsföring:reserv nr: 1-10
Management: reserv nr: 1-14
Revision: reserv nr: 1-10
Finansiering: 0 reserver

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI):
Urvalsgrupp BF  reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp BI  reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp BIEX  reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp BII  reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp HP reserv nr: inga reserver fick plats

Reklam och PR I, kurspaket:
Urvalsgrupp APS   reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp BI  reserv nr: inga reserver fick plats
Urvalsgrupp BII  reserv nr: reserv nr 1
Urvalsgrupp HP reserv nr: inga reserver fick plats

Reklam och PR II, kurspaket: inga reserver

Reklam och PR III, kurspaket: inga reserver

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik: reserv nr 1-7

Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket: inga reserver

Information till antagna studenter hittar du i rutan högst upp till höger.

Vänliga hälsningar
Anna Lönnberg och Malin Thunholm