WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Akademiskt lärarskap handlar om att anta ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande i högre utbildning. Under ett antal högskolepedagogiska workshoppar med erfarna lärare vid Stockholms universitet identifierandes 8 dimensioner av akademiskt lärarskap. De 8 dimensionerna är ett sätt att inspirera, synliggöra och underlätta lärares utveckling av akademiskt lärarskap. 

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i följande rapport:

Bolander Laksov, K. , & Scheja, M. (2020). Akademiskt lärarskap. SULFs skriftserie XLII.  Utgiven av Sveriges universitetslärare och forskare. ISBN 978-91-986181-0-5

Läs mer om kuben "Det akademiska lärarskapets 8 dimensioner"