WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Breddat deltagande handlar om högskolans ansträngningar att rekrytera studenter med olika slags bakgrund till högre utbildning men också att möjliggöra för studenterna när de väl påbörjat sina studier att delta i det som högre utbildning har att erbjuda. Hur kan vi som undervisar underlätta och möjliggöra för studenter att delta i högre utbildning oavsett bakgrund?

Gäst är Camilla Thunborg, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i den vetenskapliga artikeln:

Thunborg, C., Bron, A., & Edström, E. (2013). Motives, commitment and student identity in higher education—Experiences of non-traditional students in Sweden. Studies in the Education of Adults, 45(2), 177-193.

Inspelat den 16 december 2019 vid Stockholms universitet.