WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

I alla ämnen finns begrepp som är särskilt utmanande att förstå eller lära sig och som samtidigt är väldigt viktiga för att nå fördjupad kunskap i själva ämnet, så kallade tröskelbegrepp. Om vi som universitetslärare kan bli bättre på att både identifiera tröskelbegrepp i vårt eget ämne, och hur vi kan hjälpa studenter över de här trösklarna, kommer vår undervisning att bli mer effektiv. Hur kan man arbeta med tröskelbegrepp som universitetslärare?

Gäster är Kerstin Pettersson, docent i matematikdidaktik och Veronica Flodin, lektor i biologididaktik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i två artiklar:

Breen, S., & O’shea, A. (2016). Threshold concepts and undergraduate mathematics teaching. PRIMUS, 26(9), 837-847.

Flodin, V. S. (2017). Characterisation of the context-dependence of the gene concept in research articles. Science & Education, 26(1), 141-170.

Programmet är inspelat den 8 april 2019 vid Stockholms universitet.