WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Högskolepedagogisk forskning om vad som hindrar och underlättar studenters lärande har närmare femtio år på nacken. I programmet delar två forskare med sig av sina perspektiv på utmaningar i lärandet och hur man som universitetslärare kan ha nytta av forskningen, framförallt med fokus på studenters förståelseutveckling och studiestrategier.

Gäster är Cecilia Lundholm, professor vid Institutionen för de humanistiska och samhälllsvetenskapliga ämnenas didaktik, och Maria Öhrstedt, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Programledare är Klara Bolander Laksov,professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartiklarna:

Ekström, L., & Lundholm, C. (2018). “What’s Positive About Positive Rights?” Students’ Everyday Understandings and the Challenges of Teaching Political Science. Journal of Political Science Education 14 (1), 1-16

Öhrstedt, M., & Scheja, M. (2018). Targeting efficient studying –first-semester psychology students’ experiences. Educational Research 60 (1), 80-96