WEBB-TV

 

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Kritiskt tänkande är en förmåga som är central för undervisningen i all högre utbildning. Exakt hur det förstås av universitetslärare och studenter, och hur det tar sig uttryck, skiljer sig dock mellan olika discipliner. Hur kan vi förstå kritiskt tänkande, och vad man kan göra som universitetslärare för att utveckla kritiskt tänkande hos studenter.

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Programledare Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln:
Moore, T. (2013). Critical thinking: Seven definitions in search of a concept. Studies in Higher Education, 38(4), 506-522.