WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Digital examination blir allt vanligare inom dagens universitetsutbildningar. Det finns en stor potential med digital examination när det gäller att använda olika slags media som underlag för studenters frågor, möjligheterna för studenter att skriva på dator istället för för hand, och ett snabbare rättningsförfarande, men finns det också risker? Här handlar samtalet om frågor som rör digital examination och hur de kan hanteras.

Gäst är Uno Fors, professor i IT och lärande, vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Programledare är Klara Bolander Laksov professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln:
Boevé, A. J., Meijer, R. R., Albers, C. J., Beetsma, Y., & Bosker, R. J. (2015). Introducing computer-based testing in high-stakes exams in higher education: results of a field experiment. PloS one, 10(12).