WEBB-TV

 

 

PODD

Programmet kommer också som podd under hösten 2022.

Grupparbeten är en allt vanligare undervisningsmetod inom många universitetsutbildningar. Det finns en stor potential med grupparbeten när det gäller att skapa utrymme för interaktivitet, engagemang och bearbetning, men det finns också utmaningar som universitetslärare behöver arbeta med för att det ska fungera på ett bra sätt. Här är ett samtal om frågor som rör grupparbeten, samt en rad tips om hur du som lärare kan hantera grupparbeten.

Gäster är Max Scheja professor i högskolepedagogik och David Thorsén lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartiklarna:
Thorsén, D. (2016). Studentengagemang och aktiverande gruppuppgifter–ett exempel. Högre utbildning, 6(2), 157-163.

Swaray, R. (2012). An evaluation of a group project designed to reduce free-riding and promote active learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 37(3), 285-292.

Programmet är inspelat vid Stockholms universitet.