WEBB-TV 

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

Samverkansinlärning (SI) är en metod där seniora studenter guidar mer juniora studenter i hur de kan ta sig an studierna i ett specifikt ämne. Forskning har pekat mot goda effekter både vad gäller studenternas engagemang och hur väl de klarar sina studier. Vilka utmaningar och möjligheter finns det med SI?

Gäst är Sama Agahi, studierektor vid Filosofiska institutionen. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor och föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln:

Malm, J., Bryngfors, L., & Fredriksson, J. (2018). Impact of Supplemental Instruction on dropout and graduation rates: an example from 5-year engineering programs. Journal of Peer Learning, 11(1), 76-88.