WEBB-TV

 

 

PODD

Poddversionen är under produktion hösten 2022.

I strävan att utveckla universitetsutbildning ägnar vi oss åt förändringsarbete på många nivåer. Det kan handla om att införa en ny aktivitet, en examinationsform eller ett nytt undervisningsformat i en kurs, men det kan också handla om att införa nya arbetssätt bland lärarna som är engagerade i utbildningen. Genom att ha ett helhetstänk kring förändringsarbetet och föregripa de vanligaste problemen, har vi större möjlighet att lyckas genomdriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Här är ett samtal om pedagogiskt förändringsarbete och hur man kan arbeta med det som universitetslärare.
 
Gäst är Cormac McGrath, vik lektor och pedagogisk utvecklare vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i artikeln: McGrath, C., Barman, L., Stenfors-Hayes, T., Roxå, T., Silén, C., & Laksov, K. B. (2016). The Ebb and Flow of Educational Change: Change Agents as Negotiators of Change. Teaching & Learning Inquiry, 4(2), 1-14.

Programmet är inspelat den 7 oktober 2017 vid Stockholms universitet.