WEBB-TV

 

 

PODD

Är under produktion under hösten 2021.

De studenter som universitetslärare möter bär på olika erfarenheter och förväntningar och påverkas därför på olika sätt av de normer och värderingar som mer eller mindre tydligt uttrycks inom ramen för universitetsutbildningar. För att inte riskera vissa studenter blir privilegierade eller får en marginaliserad plats är det är därför viktigt att som universitetslärare arbeta aktivt och medvetet med hur normer manifesteras i undervisningen. Vad innebär normkritisk pedagogik och hur kan man arbeta med det som universitetslärare?

Gäst är Janne Bromseth, lektor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i ett kapitel av Janne Bromseth och Renita Sörensdotter (2013): Normkritisk pedagogik- en möjlighet att förändra undervisningen. Ur Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Red. A. Lundberg & A. Werner. Nationella sekretariatet för genusforskning.

Och en artikel av Powell & Ah-King (2013) A case study of integrating gender perspectives in teaching and in subject content at a natural science university in Sweden. International Journal of Gender, Science & Technology, 5(1)

Programmet är inspelat den 19 juni 2017 vid Stockholms universitet.