WEBB-TV

 

 

PODD

Under produktion hösten 2021.

För att på bästa sätt stödja studenters lärande behöver lärare ta hänsyn till flera olika faktorer. En gemensam princip som länge lyfts fram inom högskolepedagogisk forskning är att universitetslärare sätter studentens lärande i centrum. Detta påverkar också hur universitetslärare tänker i relation till uppgifter och läraktiviteter under kursen, återkoppling och examination. Vad innebär studentcentrerat lärande och vad vi vet om olika faktorer som påverkar lärandet?

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K., & Dochy, F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5(3), 243-260.

Programmet är inspelat den 7 februari 2017 vid Stockholms universitet.