WEBB-TV

 

 

PODD

 

Handledning av studenter och doktorander är en mycket central del i universitetets utbildningsverksamhet. De utmaningar som är förknippade med handledningen handlar ofta om olika förväntningar på vad handledningen ska vara och ge, något som kan hanteras genom att skapa strukturer som hanterar olika aspekter av skrivprocessen.

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik som samtalar med programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Dysthe, O., Samara, A., & Westrheim, K. (2006). Multivoiced supervision of Master’s students: a case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher education, 31(03), 299-318.

Programmet är inspelat den 15 november 2016 vid Stockholms universitet. Programmet produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.