WEBB-TV

 

 

PODD

 

Dagens studenter använder i ökande grad olika IT-hjälpmedel som del av sina studier. Det här påverkar också universitetslärares förutsättningar att skapa undervisning som engagerar, aktiverar och utmanar studenter. Ett sätt att ta tillvara på de nya möjligheterna är att arbeta i enlighet med så kallat flipped classroom (sv. omvänt klassrum). Vad innebär det att arbeta med flipped classroom och hur det kan upplevas av studenter och lärare?

Gäst är Jalal Nouri, Fil dr i informationssamhället vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.
 
Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning–especially for low achievers. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13(1), 1-10.
 
Programmet är inspelat den 27 september 2016 vid Stockholms universitet och produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.