WEBB-TV

 

 

PODD

 

Kursvärderingar är idag påbjudna i slutet av all högskoleutbildning enligt lag som ett sätt att säkra studentinflytandet. Samtidigt upplevs ibland kursvärderingar som tidskrävande, och studenter kan ifrågasätta värdet av att lägga ner tid på att fylla i enkäter. Hur kan lärare på olika sätt hantera kursvärderingar som verktyg för att skapa en bra grund i ett kvalitetsutvecklingsarbete?

Gäst är Stefan Ekecrantz, FD. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i följande forskningartiklar:

Programmet är inspelat den 27 april 2016 vid Stockholms universitet. Programmet produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.