WEBB-TV

 

 

PODD

 

Det ställs allt högre krav på universitetslärare att vara inte bara vetenskapligt men också pedagogiskt skickliga. Den vetenskapliga skickligheten skolas vi in i tidigt, men vad menas egentligen med pedagogisk skicklighet? Hur ska jag veta hur jag kan utvecklas i min lärarroll? I programmet diskuteras pedagogisk skicklighet utifrån begreppet akademiskt lärarskap. Vad innebär akademiskt lärarskap och hur lärare kan bli pedagogiskt skickliga?

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Kreber, Carolin. "Teaching Excellence, Teaching Expertise, and the Scholarship of Teaching", Innovative Higher Education 27.1 (2002): 5-23.

Inspelat den 1 februari 2016 vid Stockholms universitet. Programmet produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.