WEBB-TV

 

 

PODD

 

Ett område som universitetslärare återkommande uttrycker oro över är studenters förmåga att uttrycka sig i tal och i text i enlighet med den akademiska miljön, deras akademiska litteracitet. Att avgöra i hur stor grad man som lärare i ett specifikt ämne ska gå in i studenters text och språkanvändning kan kännas svårt. I programmet lyfts frågor om hur vi bättre kan stödja studenternas språkanvändning i relation till den egna disciplinen och i relation till den akademiska miljön.

Gäst är Jeanna Wennerberg, lektor i svenska. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: Strand, H. (2013). Vetenskaplighet och anställningsbarhet–Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras. Sakprosa, 5(2), 1-18.

I programmet visas och diskuteras också Anne Beauforts expertmodell med de fem kunskapsdomänerna: Beaufort, A. (2008). College writing and beyond: A new framework for university writing instruction. University Press of Colorado.

Inspelat den 3 maj 2016 vid Stockholms universitet. Programmet produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.