WEBB-TV

 

 

PODD

 

Återkoppling är ett återkommande tema när det gäller vad studenter saknar eller vill ha mer av i sin utbildning. Samtidigt vet vi att återkoppling är en av de faktorer som bidrar mest till studenters lärande. Hur kan vi bättre förstå och hantera studenternas behov av återkoppling? Hur kan vi använda återkoppling som pedagogiskt verktyg för studenters lärande?

Gäst är Max Scheja, professor i högskolepedagogik. Programledare är Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik.

Samtalet tar avstamp i forskningsartikeln: D. Royce Sadler (2010) Beyond feedback: developing student capabilityin complex appraisal, Assessment & Evaluation in Higher Education, 35:5, 535-550, DOI: 10.1080/02602930903541015.

Inspelat den 18 december 2015 vid Stockholms universitet. Programmet produceras av Centrum för universitetslärarutbildning.