Pedagogisk idétävling vid Stockholms universitet som arrangerats av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) tillsammans med Stockholms universitets studentkår är nu avgjord. Efter avslutad bedömning av 40 inkomna idérika förslag från studenter om utveckling av undervisning, har juryn enhälligt utsett följande fyra vinnande förslag:

  • Masterstudenter som mentorer för nybörjare, Nils Rosander, Johannes Fahlström, Rebecka O'Nils vid Institutionen för kultur och estetik.
  • Studentmedverkan inom utveckling av interaktiva föreläsningar, Christina Lindh vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.
  • Stöd för reflexivt lärande i samband med handledning av uppsatser, Michael Skragge vid Psykologiska institutionen.
  • Studenters upplevelser av studier i Arabiska, Julia Krueger och Ali Al-Basri vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.
Fr vänster Nils Rosander, Johannes Fahlström, Michael Skragge, Christina Lindh och Julia Krueger
Fr vänster Nils Rosander, Johannes Fahlström, Michael Skragge, Christina Lindh och Julia Krueger

Idéer för utvecklingsinriktad kultur

Syftet med pedagogisk idétävling är att pröva nya möjligheter till utveckling av undervisning. De vinnande idéerna resulterar nu i s.k. "student partnership"-projekt vid de aktuella institutionerna. "Student partnership"-projekt är pedagogiska utvecklingsprojekt som drivs i samverkan mellan studenter och institutionen. Utvecklingsprojekten ska bidra till att skapa en utvecklingsinriktad kultur där studenter har en drivande roll och fokus ligger på att bidra till utveckling av utbildning istället för att konsumera utbildning.

Prisutdelning

Vinnarna i Pedagogisk idétävling får utöver äran ta emot god litteratur och möjligheten att driva och medverka i vinnande utvecklingsprojekt med stöd och handledning från CeUL. Prisutdelning och firande hölls i Studenthuset den 14 mars.

Jury

Juryn bestod av Klara Bolander Laksov, föreståndare och Tony Burden, pedagogisk utvecklare vid Centrum för universitetslärarutbildning. Stockholms universitets studentkår representerades av Sarah Aldenstig, 2:a ordförande med ansvar för studentinflytande, Paloma Halén Román, samordnare inom lika villkors­frågor och studiebevakare med ansvar för olika utbildnings­områden.

Vill du veta mer om studentdrivna utvecklingsprojekt? Kontakta Tony Burden, Centrum för universitetslärarutbildning.