Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet. Till dig som är studie- och kursadministratör eller som har en liknande utbildningsnära administrativ roll i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi ägnar oss åt fortbildning och fördjupning i olika frågor och teman, med plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Träffar våren 2023

 

Tema Inspera - universitetets nya digitala examinationssystem

Tid: Tisdag den 14 februari 2023. kl 13.30—16
Plats: Campus Albano. Lärosal 20, Hus 4, plan 2, Zon L.

Vårens första träff blir lite längre än vanligt för att vi ska hinna fördjupa oss, -och jobba, i det nya digitala examinationssystemet Inspera som ersätter Exia från vårterminen 23. Vi tittar på arbetsflöden och roller i Inspera samt kopplingen till Ladok. Träffen leds av Christine Storr och Eva Edman Stålbrant, som båda arbetat med införandet av Inspera samt Nicole Wickman, systemförvaltare för Ladok. Vi får under träffen även pröva på hur det känns att vara student i en ALC-sal.

Förberedelser: Inför workshopen behöver du ha gått igenom med modul 1 och 3 i Självstudiekursen (gärna modul 2 och 4 också) samt ha funderat igenom och stolpat upp hur arbetsflödet ser ut för examinationerna på dina kurser idag.


Anmäl dig till träffen på länken här

 

Vässa din presentationsteknik - kroppsspråk och kommunikation

Tid: Torsdag den 4 maj, kl 13.30-16.00
Plats: Rum 2519. Institutionen för pedagogik och didaktik. Frescativägen 54 (bakom Naturhistoriska riksmuseet)

Det krävs av oss alla att vi talar inför andra i olika situationer i livet, på jobbet, i skolan, på middagar och i tusen andra sammanhang. Sällan har vi fått någon träning på att göra det. Hur kommunicerar vi utan ord via kropp, röst och andra ickeverbala uttryck? Vi kommunicerar oavbrutet utan ord. Vad är det vi säger som vi inte vill ha sagt?

Vårens andra nätverksträff gästas av Erika Höghede som, förutom att vara vår kollega vid Nationalekonomiska Institutionen har medverkat i ett stort antal tv-serier, film och teaterproduktioner. Parallellt ger hon också kurser och workshoppar i presentationsteknik på företag, universitet och högskolor.

Erika bjuder under träffen på en föreläsning om presentationsteknik varvad med konkreta övningar hämtade från skådespelarträning

 • Vad räknas som kroppsspråk,  hur tolkar vi människor kroppsspråk?
 • Vad är det för mekanismer som gör det viktigt för oss människor att tolka icke-verbala signaler?
 • Kan jag skapa en strategi för att undvika vissa ogynnsamma tolkningar?

 Förberedelser: Titta på Tips & Trix filmena som finns i självstudiekursen Vässa din presentationsteknikdelarna på Athena. Kursen ligger på "CeUL-torget", en samling av CeUL resurser som ligger öppen för alla på en kurssida i Athena. För att komma åt materialet måste du först anmäla dig till CeUL-torget, om du inte gjort det tidigare. Läs mer här om hur du anmäler dig till CeUL-torget och hittar till självstudiekursen, Vässa din presentationsteknik. Titta på de 10 kortare, Tips & Trix filmerna (De 4 lite längre filmerna är valfri överkurs).

Anmäl dig till träffen på länken här

 

Om nätverket

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Med nätverket vill vi

 • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
 • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
 • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
 • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Exempel på frågor vi lyfter

 • IKT (Informations- och kommunikationsteknik); digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte i undervisningen, exempelvis Athena och kursvärderingsverktyg.
 • Planera undervisning för lärande (undervisningsmiljöer, schemaläggning, grupper, seminarieformer, lokaler för lärande med mera).
 • Studentbemötande/att hantera utmanande situationer.
 • Studenter med särskilda behov.
 • Konstruktiv länkning (”Constructive alignment”).
 • Kompetensutveckling för administratörer, ”administratörens roll”.
 • Generell kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se

Tips och aktiviteter

Här listar vi tips och intressanta aktiviteter som du i nätverket kan tycka bidrar till din kompetensutveckling.

Tidigare nätverksträffar