Nätverkets fokus

Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning ska ge möjlighet att diskutera utmaningar och erfarenheter med att undervisa och arbeta på universitet utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Nätverket ska skapa möjlighet till dialog och vi vill dela erfarenheter som lärare och anställd vid universitetet.

Det finns mycket forskning om genus i högre utbildning och lite om genus inom högskolepedagogik. Vi är särskilt intresserade av att förstå vad jämställdhet innebär i ett högskolepedagogiskt perspektiv.

Olika frågor och perspektiv att utforska och diskutera

Exempel på frågor som vi lyfter är inspirerade utifrån skilda och kompletterande perspektiv.

Utifrån ett högskolepedagogiskt perspektiv

Vi vill diskutera vår undervisning och möjligheter att bli de universitetslärare är väl informerade, engagerade och diskussionsglada angående alla relevanta frågor som gäller genus och jämställdhet i högre utbildning.

Utifrån ett policy- och rättighetsperspektiv

Vi orienterar oss i Stockholms universitets regelverk. I rektors policy for lika rättigheter och möjligheter står:

”Universitetet ska på olika sätt aktivt verka för att uppnå jämn könsfördelning på alla områden och nivåer. […] Vi ska arbeta för att undanröja hinder så att universitetet blir en arbets- och studieplats som inte bara upplevs vara, utan också är, öppen och tillgänglig för alla. Kunskap om jämlikhetsfrågor och arbetet för lika rättigheter och möjligheter på universitetet ska kontinuerligt förbättras.” (Rektor 2015-06-18, dnr SU FV-2.12.1-3608-14 och dnr SU FV-1.1.2-1967-15)

Självklar utgångspunkt är också...

”Diskriminering och trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet.” (Rektor 2015-06-18, dnr SU FV-2.12.1-3608-14 och dnr SU FV-1.1.2-1967-15)

Andra relevanta perspektiv som vi vill lära oss mer om, utforska och diskutera är normkritiska förhållningssätt och intersektionella ingångar i frågor kring i genus och jämställdhet i högre utbildning.

 

Om våra träffar

Vi träffas ofta på eftermiddagen (tidigare eftermiddag) runt en fika och ett gemensamt diskussionstema. Vi bjuder också in externa gäster för att stimulera diskussionen mellan oss vid Stockholms universitet och aktörer från andra institutioner inom högre utbildningen.

 

Kommande träffar

Vi har för tillfället inga träffar planerade för hösten 2021. Intresserad av nätverket? Förslag på aktiviteter? Kontakta Susanne Kreitz-Sandberg, Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Tidigare träffar

Här listar vi våra tidigare träffar så att du kan se vilka teman vi har tagit upp tidigare för att du ska få en tydigare bild av vad vi arbetar med. 

Kom med i nätverket

Vi välkommnar dig som är anställd vid Stockholms unviersitet att vara med i nätverket. Kontakta Susanne Kreitz-Sandberg, Institutionen för pedagogik och didaktik. E-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se

Skriv gärna också några rader om dina förväntningar på våra nätverksträffar och om du har en konkret idé om vad du vill diskutera kan vi gärna försöka att organisera gemensamt.