2019 års pedagogiska ambassadörer är nu utsedda och därmed startar nya pedagogiska utvecklingsprojekt vid nio av universitetets institutioner. De är högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som syftar till att stimulera och öka studenters lärande. Årets olika projekt kommer att arbeta med frågor som att utveckla formativ bedömning av kandidatuppsatser, djupare undersökning av studentgrupper för att kunna sätta in stöd och förbättra undervisningen, öka lärares digitala kompetenser, öka möjligheter för studenter att klara kursmålen och nå högre nivå i självständiga arbeten, verka för gemensam grund för bedömning inom lärarlag och ämnen.

Pedagogiska ambassadörer 2019
Pedagogiska ambassadörer (övre raden från vänster) Gunnar Linder, Ola Palm, Elisabeth Corell, Ylva Falk (undre raden från vänster) Lotta Stern, Katrin Lainpelto, Katarina Rejman, Emma Wikberg.

 

Årets pedagogiska ambassadörer är

  • Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen
  • Eric Johannesson och Sara Packalén, Filosofiska institutionen
  • Lotta Stern, Sociologiska institutionen
  • Ylva Falk och Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik
  • Ola Palm, Institutionen för matematikämnets- och naturvetenskapsämnenas didaktik
  • Gunnar Linder, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
  • Emma Wikberg, Fysikum
  • Elisabeth Corell, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
  • Elisabet Dellming, Engelska institutionen

Presentationer av årets pedagogiska ambassadörsprojekt

Skapar dialog om undervisning mellan kollegor

Förutom att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin institution arbetar de pedagogiska ambassadörerna också med att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner i till exempel seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

— Det är oftast mycket lättare att prata med en kollega än söka information på webben eller kontakta någon som man inte känner för att få idéer eller hjälp med utmaningar man har i sin undervisning. Med pedagogiska ambassadörer försöker vi skapa just det, en möjlighet till att ha pedagogiska konversationer med personer som man litar på och som förstår ens sammanhang som universitetslärare, säger Klara Bolander Laksov som är föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och initiativtagare till projektet med pedagogiska ambassadörer.

Gynnar hela universitetet

Klara Bolander Laksov betonar att projektet med pedagogiska ambassadörer inte bara gynnar den aktuella institutionen utan även hela universitet.

— Institutionerna får genom sin pedagogiska ambassadör en direktlänk till pedagogisk utvecklingsexpertis, eftersom de under sitt år är en del av CeUL:s verksamhet och deltar i möten och utvecklingsdagar, och lär känna CeUL och de som arbetar här. Universitetet vinner på det både genom att CeUL:s verksamhet svarar upp mot behoven på institutionerna, och genom att undervisningen på institutionerna lättare kan förankras i högskolepedagogisk forskning. De pedagogiska ambassadörerna kan bidra med sina perspektiv på CeUL:s verksamhet och utveckla den i relation till behov som lärarna verkligen upplever på institutionsnivå samtidigt som de för in ett vetenskapligt perspektiv genom sina projekt, där de med stöd från sin CeUL-mentor jobbar med att systematiskt undersöka och utveckla institutionens verksamhet, säger Klara Bolander Laksov.

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiskt ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.