Dags för KTH:s femte konferens, “Scholarship of Teaching and Learning Conference” (SoTL).

Tid: 7 mars 2023

Plats: KTH, KTH Royal Institute of Technology, Brinellvägen 8, Stockholm

Anmälan och bidragsanmälan till konferensen är öppen!

På temat "Framtidens lärande — lärande för framtiden" hoppas vi att du vill bidra till att göra denna konferens till den bästa hittills.

I ett högskolepedagogiskt samarbete inom Universitetsalliansen Stockholm Trio välkomnar vi även bidrag från universitetslärare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Med din hjälp hoppas vi på att samla lärare, forskare, studenter och kollegor från KTH, SU och KI för en hel dag av lärande, nätverkande och utforskande av lösningar på välkända utmaningar.

Konferensspråken är engelska och svenska, så bidrag kan lämnas in på ettdera språk. Om du har några frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till konferensteamet: kth-sotl@kth.se

Idéer till bidrag

Vilken typ av undervisning ser du för framtiden? Vi vill gärna höra dina idéer! Finns det något sätt att uppnå en balans mellan gammalt och nytt inom lärande? Kan du ge ett exempel, en idé eller vill du bara diskutera ett nytt projekt med dina kolleger? Här är några förslag:

  • Utbildningsutmaningar, möjligheter och lösningar, såväl digitala som fysiska.
  • Implementerade blandade/hybrid undervisningsformer i din kurs som du vill dela med dig.
  • Andra pedagogiska idéer och förslag som du har använt
  • Projekt som du är involverad i och som du vill presentera eller diskutera.

Inlämningsperioden för bidrag är den 1 september - 7 november 2022.

KTH SoTL 2023 Important dates illustration

Läs mer om konferensen, hur du lämnar bidrag och anmäler dig till Scholarship of Teaching and Learning Cenference 2023