NU2022 Att synliggöra lärande konferenslogga

Välkommen!

Till konferensen NU2022 — Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning. NU2022 samlas under temat “Att synliggöra lärande”. Vi hoppas att du har möjlighet att delta. Ta med dina kollegor och kom!

Den här högskolepedagogiska konferensen vänder sig till universitetslärare och övriga medarbetare vid universitet och högskolor, däribland forskare i högskolepedagogik, pedagogiska utvecklare, akademiska ledare och studenter vid Sveriges lärosäten.

Tid: 15—17 juni 2022

Plats: Stockholm och online. Det kommer att finnas ett virtuellt spår på konferensen, men vår förhoppning är att vi kommer att kunna träffas fysiskt bland annat i SU:s nya lokaler i Albano-området.

OBS! År 2022 ersätter konferensen NU2022 Stockholms universitets ordinarie lärarkonferens, då Stockholms universitet är en av evenemangets arrangörer.

Stockholms universitet bjuder sina anställda på en konferensdag

Som anställd vid Stockholms universitet erbjuds du möjlighet att delta en dag (av de tre dagarna) antingen onsite eller online utan kostnad.

Obs! Antalet platser är begränsat och de deltagare som presenterar bidrag prioriteras. Vill du delta alla tre dagarna behöver institutionen bekosta övriga två dagar, alternativt alla tre om de kostnadsfria platserna är slut.

Anmälan deltagande är öppen

Sista anmälningsdag är 13 maj. Du som är intresserad av att delta en kostnadsfri dag anmäler dig här till konferensen:

Anmälan deltagande för dig som är anställd vid SU

Program

 

Aktuella och angelägna frågor för konferensen är:  

  • Vad kan vi lära av de nya undervisningspraktiker som utvecklades under covid-19-situationen och hur kan vi dra nytta av dessa kunskaper framöver?
  • Hur kan olika typer av lärande synliggöras  i olika miljöer: fysiska och digitala?
  • Hur kan formativ återkoppling utvecklas och användas  i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och lärande i de nya undervisningspraktikerna?
  • Hur kan data som genereras under digitala interaktioner användas för att utveckla undervisning och lärande?
  • Hur kan undervisning och lärande planeras, genomföras och utvärderas med stöd i forskning?
  • Vilken roll har kollegialt lärande för att stötta lärares professionella utveckling?
  • Hur kan synliggörande av lärande användas för kvalitetsutveckling av  högre utbildning?

Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Arrangörer: Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan och Kungliga musikhögskolan