Klara Bolander Laksov
Klara Bolander Laksov

– Jag tycker det ska bli oerhört spännande att verka som föreståndare! Under min resa har jag gjort många lärdomar och sett många olika sätt att arbeta med pedagogisk utveckling, som jag tror kan bidra till en modern och stark verksamhet kring pedagogisk utveckling.

Några av de ledstjärnor som hon kommer att lägga tyngdvikten på är att bidra till och stimulera utvecklingen av det akademiska, vetenskapliga förhållningssättet till undervisning, så kallat scholarship of teaching and learning och även att stödja universitetets akademiska ledare att möjliggöra innovation och utveckling. Det innebär att utbildningsaktiviteter undersöks systematiskt, diskuteras, och utvecklas i dialog. Goda exempel ska spridas och samarbete kring undervisning underlättas.
– På så sätt skapas en positiv spiral av utveckling, så att gamla misstag inte görs om av nya personer, och kärnan i akademikerns kompetens som undersökande och kunskapsbyggande ”spiller över” och tillämpas inte bara när det gäller forskning, utan också i undervisningssammanhang.

– Eftersom ingenting sker i ett vakuum, utan allt är beroende av det system som möjliggör eller hindrar individer och grupper att verka i en särskild riktning, är ledarskapet av oerhört stor betydelse. För att pedagogisk utveckling ska fungera optimalt är det därför oerhört viktigt att samarbeta med institutionsledningar, programledningar, studierektorer med flera kring hur förutsättningar skapas för lärare och studenter att genomföra utbildning av högsta klass. Denna grupp kommer jag därför specifikt att samarbeta med, säger Klara Bolander Laksov.

Möjligt anmäla sig till vårens utbildningar

CeUL erbjuder kompetensutvecklande och behörighetsgivande utbildningar för lärare och doktorander inom undervisning och lärande på universitetsnivå. Utbildningarna ska utgöra en naturlig del i lärares kontinuerliga professionella utveckling. För information och anmälan till vårens utbildningar, se www.su.se/ceul.