Aktuell högskolepedagogisk forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för universitetslärarutbildning
  4. Forskning
  5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

  • Can you help students plan their learning? 2022-12-06 Do you know how your students go about learning the material presented in your courses? If a student asked for advice on how to study for your course, what would you say? Would you simply tell them what has worked for you in the past, or would your answer be based on solid educational research? A newly-published article summarizes what we know about autonomous learning and recommends techniques that students can use to boost their results.
  • Vi behöver fler insatser för att stödja akademisk integritet 2022-12-05 Akademisk integritet förvärvas inte omedelbart, den kräver etableringen av en gemensam kultur som delas av studenter, lärare, seminarieledare och universitetsledningen. I en kanadensisk studie föreslås att uppmuntra handledarens roll och studentens anknytning till universitetet. Ofta reduceras akademisk integritet till kampen mot plagiat. Är det inte dags att vi är proaktiva och utvecklar en kultur av akademisk integritet vid våra institutioner?
  • Skippa skämten och våga vara tråkig! 2022-12-02 Humor uppfattas ofta som en pedagogisk resurs, något som kan väcka studenters intresse och skärpa det kritiska tänkandet. En ny studie i Journal of Political Science Education visar emellertid att skämtande i undervisning kan ha negativa effekter både på studenters lärande och känsla av delaktighet.
  • Tredje uppgiften – för vems skull? 2022-12-02 Duktiga på att kommunicera skriftligt med andra forskare, men saknar verktyg att prata om forskning utanför akademin! Så kan en studie som nyligen publicerades i Higher Education Research and Development bäst sammanfattas.
  • Lära när man skriver – går det? 2022-12-02 Finns det någon eller några som lär ut akademiskt skrivande och läsande på din institution, eller är det organisatoriskt definierat som fritt flytande generiska färdigheter? Har ditt kollegium fattat ett aktivt beslut att lägga allt ansvar för skrivträning på Studie- och språkverkstaden och/eller universitetsbiblioteket? I så fall kan det vara dags att ompröva det beslutet.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet sju gånger om året under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: John Airey, Institutionen för ämnesdidaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Dennis Martinsson, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Maria Wendt, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.