Aktuell högskolepedagogisk forskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Forskning
 5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

 • Är det verkligen bara internationella studenter som plagierar? 2021-12-17 Forskning har visat att internationella studenter är överrepresenterade bland dem som gör sig skyldiga till plagiering eller fusk. Oftast beror det på att de inte känner till den akademiska kulturen i studielandet. En ny undersökning, publicerad i tidskriften International Journal for Educational Integrity, belyser hur internationella studenter i Kanada förhåller sig känslomässigt till frågor om akademisk integritet och plagiering.
 • Myter om studentaktiverande undervisning 2021-12-17 Naturvetenskapliga utbildningar lider av många avhopp, trots ökat behov av naturvetare i samhället. Låga inträdeskrav har framförts som skäl, men allt fler studier pekar mot negativa upplevelser under utbildningen som dominerande orsak till att studenterna lämnar utbildningen.
 • Rutan med miniatyrbilder — hur lär de sig? 2021-12-17 I onlineundervisning kan det vara oerhört svårt att få god kontakt med sina studenter. Finns det sätt att komma åt detta i den digitala lärandemiljön? Den frågan undersökte en forskare vid ett universitet i Saudiarabien, vars studie publicerats i International Journal of Educational Technology in Higher Education.
 • Pedagogiska tips och tricks, eller teorier om lärande? 2021-12-16 Vad bör högskolepedagogiska kurser innehålla egentligen: teorier om lärande och pedagogik, eller handfasta tips om vad man ska göra i klassrummet? Det beror väldigt mycket på vem man frågar. Detta visar en studie gjord av två forskare från Linnéuniversitetet respektive Malmö universitet, som undersökt vad olika intressenter, från regering till studenter, lyfter fram som viktigt. Studien, som är publicerad i International Journal for Academic Development, identifierar fyra centrala intressenter, eller stakeholders: regering, universitet, universitetslärare och studenter.
 • Onlineläraren: Tillbaka till framtiden? 2021-12-16 Den blixtsnabba övergången till onlineundervisning som kom med pandemin har tvingat fram ett digitalt jättesprång i den högre utbildningen. Både på kort och lång sikt är den digitala undervisningen här för att stanna. En nypublicerad artikel i Higher Education Research & Development har tittat närmare på frågan: Hur känner universitetslärare inför digital undervisning – egentligen?
 • Virtuellt internationellt 2021-12-16 Under senare år har vi sett en boom för onlinekurser. De betraktas ofta som ett sätt att bredda rekryteringen av studenter, men diskuteras mer sällan som en strategi för att utveckla internationella kurssamarbeten. En ny artikel beskriver hur ett sådant projekt kan se ut.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

Kontakta redaktionen

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik, Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Dennis Martinsson, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.