Till seminarierna bjuds internationella forskare inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik in. Forskaren håller en forskningspresentation och det finns sedan möjlighet till ett efterföljande, mer informellt, samtal.

Seminarierna genomförs som ett samarbete mellan Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Om du vill att vi ordnar ett seminarium inom SAMTAL@SU vid din institution, kontakta John Airey. Vi ser fram emot att få arrangera seminariet!

E-post: john.airey@mnd.su.se

Aktuella seminarier

Vårens (2022) program är ännu inte klart.

 

Tidigare seminarier