Välkommen till en virtuell verkstad med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Målgrupp: Du är universitetslärare vid Stockholms universitet och vill lära dig att skapa tillgängliga och effektiva kursstrukturer med hjälp av planeringsfunktionen i Athena.

Tid: Fredag 1 oktober, kl 11:00 - 12:00

Plats: Samling online på Zoom via:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61381258854

OBS! Ingen anmälan krävs!

Innehåll och program

Att använda funktionen för planeringar och planeringsområden som finns integrerad i vår lärplattform Athena är ett bra sätt att skapa en tillgänglig och effektiv kursstruktur för dina studenter. Istället för att lägga energi och fokus på att försöka hitta aktuellt kursmaterial i lärplattformen kan de fokusera på att ta del av och bearbeta kursmaterialet.

Verkstaden inleds med 10-15 minuter introduktion till verktyget och några tips att tänka på. Sedan arbetar alla deltagare i break-out rooms under ca 30-40 minuter, antingen i egna lärarlag, grupper som skapas på plats, eller individuellt. Verkstadsledaren finns tillgänglig för frågor under hela tiden. Verkstaden avrundas med en gemensam diskussion om best practices.

OBS! Det kommer även finns möjlighet att bli inskriven i tre olika exempelkurser på Athena där ni själva kan hämta inspiration och se vilka möjligheter som finns även efter den virtuella verkstaden. 

Verkstadsledare

Stefan Karlsson, IKT-pedagog vid institutionen för system- och datavetenskap och medlem i CeUL:s IKT-pedagogiska team

Resurser (IKT)

Supportsidor på Medarbetarwebben: https://serviceportalen.su.se/sv-se/category/1314185