Illustration med människor från Pixabay

Vad innebär det att undervisa för jämställdhet? Hur kan genusmedvetenhet prägla lärosalar virtuellt? Ser förutsättningarna verkligen lika ut för personer med olika kön vid vårt universitet? Högskolepedagogisk temadag med exempel och diskussioner om genus och jämställdhet i undervisningen.

Välkommen!

— till högskolepedagogisk temadag om genus och jämställdhet i undervisningen

Tid: 10 maj 2022 kl 9—12

Plats: Hörsal 7 (flexsalen) Albano, hus 4 våning 2

Visst vill vi att universitetet ska vara en plats där jämställdhet och genusmedvetenhet råder för studenter likväl som lärare! Frågan hur vi går tillväga, och vems ansvar det är att det upprätthålls. Denna temadag tar sin utgångspunkt i några programpunkter som ger perspektiv, både från forskare, studenter och lärare i fråga om hur vi kan skapa en jämställd och genusmedveten undervisning. På programmet:

Gästföreläsare

Porträttbild Elina Lahelma. Foto: Laura Oja
Elina Lahelma

Elina Lahelma

Professor emeritus vid Helsingfors universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Elinas forskningsfokus ligger på utbildningssociologi och genus studier i pedagogik. Hon har analyserat genus och jämställdhet i utbildningspolicies, kursplaner, textböcker, gjort etnografiska studier i skolor och longitudinella livshistorieforskning på unga personers övergångar till vuxenlivet. Elina har varit projektledare i ett projekt om att inkludera genusperspektiv i lärarutbildning i Finland.

Klara Maria Pollak och Karl Gustavsson

Statsvetenskapliga institutionen vid SU

Studenterna Klara och Karl presenterar rapporten "Jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning — en fokusgruppstudie om studenternas upplevelser av jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning vid Statsvetenskapliga institutionen".

Vem vänder sig temadagen till?

Evenemanget vänder sig till dig som är universitetslärare, studierektor, prefekt eller handläggare vid Stockholms universitet.

Preliminärt program

kl 9—9.15 Introduktion till dagen Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning
9.15—10.00

Föreläsning: Controversies and challenges in discourses of gender and education
Elina Lahelma, professor Emeritus vid Helsingfors universitet

5 minuter Kort paus
10.05—10.45

Presentation av rapport: "Jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning — en fokusgruppstudie om studenternas upplevelser av jämställdhet, seminariekultur och digital undervisning vid Statsvetenskapliga institutionen"
Klara Maria Pollak och Karl Gustavsson, Statsvetenskapliga institutionen
Presentation 20 minuter, följt av diskussion och frågor 15 minuter

5 minuter Kort paus
10.50—11.45 Avslutande workshop med Susanne Kreitz-Sandberg och Klara Bolander Laksov
11.45-12.00 Avslutande diskussion

 

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning som fått i uppdrag av universitetet att anordna utbildningsinsatser som stödjer målet att uppnå jämställdhetsintegrering.

Anmälan

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Anmälan till högskolepedagogisk temadag om genus och jämställdhet i undervisningen