Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om att undervisa genom teckenspråkstolk och hur man skapar visuell tillgänglighet där även teckenspråkiga studenter blir delaktiga.

Målgrupp: Universitetslärare och övrig personal vid Stockholms universitet och övriga lärosäten i Stockholmsregionen som idag använder eller kommer att använda sig av teckenspråkstolk i sitt arbete. Workshoppen kräver inga förkunskaper.

Om workshoppen

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

När man möter en teckenspråkig student är det lätt att tro att det bara handlar om ett kommunikationsproblem. Den enkla lösningen blir att erbjuda teckenspråkstolkning och man förväntar sig att tolken löser eventuella problem som uppstår. Men inkludering innebär mer än så. Vilka utmaningar stöter teckenspråkiga studenter på i en hörande miljö och vad kan du göra för att skapa ökad inkludering?

I workshoppen går vi igenom vad simultantolkning innebär och vad du behöver tänka på när du kommunicerar med teckenspråkiga studenter via simultantolk. Vi tar även upp vilka visuella hinder som är möjliga/omöjliga för tolken att överbrygga men där du kan underlätta.

Här får du möjlighet att diskutera och utveckla strategier för ett bra samarbete med tolk och student och hur man kan skapa en optimal studiesituation för denna studentgrupp. Vi kommer också arbeta praktiskt för att konkretisera delar av innehållet.

Tid 19 sep 2022  kl  9 - 12
Plats Inst. för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, Plan 4, Sal 2411
Språk Svenska
Workshopledare Marie Sikström, Sektionen för utbildningstolkning, Studentavdelningen 
Förberedelser Läs artikeln: Berge, Sigrid Slettbak, and Gøril Thomassen. 2016. “Visual access in interpreter-mediated learning situations for deaf and hard-of-hearing high school students where an artifact is in use.” Journal of Deaf Studies and Deaf Education 21(2): 187–199.
Fördjupning

CeUL:s resurswebb: Att undervisa med tolk. Gör din undervisning tillgänglig för alla.

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen Undervisa inkluderande  — även för teckenspråkiga