Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till universitetslärare vid Stockholms universitet som tillsammans med andra vill reflektera över kursmålens betydelse för lärandet.

Om workshoppen

När du formulerar dina kursmål är det viktigt att fundera över vilka kunskapsformer du vill att studenterna ska utveckla. Ska de lära sig faktakunskaper, färdighetskunskaper eller omdömeskunskaper? Vilka kursmål är rimliga i förhållande till att de ska kunna bedömas och hur ser det ut med den konstruktiva länkningen och relationen mellan vad som examineras och hur?

Det är även viktigt att reflektera över vilken kunskapsnivå  studenterna ska uppnå under kursen och hur det uttrycks i kursens målformuleringar. Är målet att de ska kunna beskriva innebörden av ett antal begrepp eller är det nödvändigt att de också kan använda begreppen och kanske även förhålla sig kritiskt till dem?  Här kan en kunskapstaxonomi vara till god hjälp.

Under workshoppen kommer vi bland annat diskutera:

  • Hur kursmål kan bidra till att studenterna befäster kunskaper som de kan ha nytta av långt efter att deras utbildning är avslutad?
  • Hur vi kan skapa en länkning mellan "vad" och "hur" i kursmål och bedömningsformer?
  • Olika kunskapsformer; faktakunskaper (Kunskap och förståelse), färdighetskunskaper (Färdighet och förmåga) och omdömeskunskap (Värderingsförmåga och förhållningssätt)
  • Olika kunskapsnivåer och taxonomier
Tid 13 oktober 2022 kl 9─12
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium. Om du är Mac-användare öppnar du ditt Zoom-program på datorn, gå till menyn zoom.us och välj ”Check for updates” och installera uppgraderingen. Är du Windows-användare öppnar du ditt Zoom-program, klickar på din profilbild och väljer "Check for updates".

Språk Svenska
Workshopledare 

Stefan Karlsson, IKT-pedagog vid Centrum för universitetslärarutbildning och Helena Reierstam, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik

Förberedelser  

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer.

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

 

Anmälan till workshop Formulera begripliga, relevanta och examinerbara kursmål