Annika Johansson och Huges Engels

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning.

Vem är workshoppen för?

Du undervisar i språk vid Stockholms universitet. I samband med pandemin fick du som alla andra universitetslärare med kort varsel ställa om till online-undervisning och digital examination. De moderna språken hamnade i en så kallad "krisframkallad undervisning" med en synkron och asynkron digital lärmiljö som följd. Du vill ta vara på den erfarenheten och är nu nyfiken på hur du kan förbättra undervisningen för framtida online-kurser.

Om workshoppen

Med utgångpunkt i lärplattformen Athenas funktioner diskuterar vi hur en språkfärdighetskurs kan byggas upp, som inkluderar det självreglerande lärandet som en aktiv process där studenten sätter upp mål för sitt lärande och sedan stämmer av vad hen har lärt sig. Kort sagt, du utvecklar den digitala lärmiljön. Vi tar också upp exempel på digital examination och hur du gör den rättssäker. Du använder en av dina egna kurser som utgångspunkt när vi arbetar med dessa frågor.

Workshoppen bygger på det pedagogiska utvecklingsprojekt som workshopledare Annika Johansson genomförde som pedagogisk ambassadör vid SU år 2021. Läs mer om utvecklingsprojektet»

Tid

27 oktober 2022, kl 9—12
Plats

E-mötestjänsten Zoom (Installera och logga in i Zoom).

Zoom-tjänsten fungerar bäst med dator och headset! Uppdatera Zoom till den senaste versionen inför varje seminarium.

Språk Svenska
Workshopledare

Annika Johansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Förberedelser

Läs referenslitteraturen före workshoppen och fundera på hur en av dina kurser kan utvecklas enligt ovanstående. Ytterligare en artikel anges senare.

Goertler, S., & Gacs, A. (2018). Assessment in online German: Assessment methods and results. Die Unterrichtspraxis/Teaching German, 51(2), 156-174.

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 5. Kursutvecklare

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att skapa och utveckla kurser och undervisningsformer

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare i språk vid Stockholms universitet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till workshoppen Nya former för självreglerande lärande i språkfärdighetskurser online