Lärare undervisar. Foto: Lena Katarina Johansson/SU

Välkommen till en kompetensutvecklande workshop med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Vem är workshoppen för?

Workshoppen vänder sig till medarbetare vid Stockholms universitet. Du är ledamot i lärarförslags- eller docenturnämnd, prefekt eller ställföreträdande prefekt och har ansvar för att ta ställning till bedömningar av pedagogisk skicklighet gjorda av sakkunniga. I mån av plats är även du som vill arbeta med din egen pedagogiska meritportfölj välkommen att medverka.

Om workshoppen

Under workshoppen prövar du bedömma pedagogiska portföljer och diskuterar utformningen av sakkunnigutlåtanden. Du får också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Målen med workshoppen är att:

  • tydliggöra aspekter och nivåer av pedagogisk skicklighet så som de uttrycks i riktlinjer vid olika lärosäten och i högskolepedagogisk forskning samt exemplifiera hur pedagogisk skicklighet kan skrivas fram och beläggas i en pedagogisk meritportfölj
  • ge en översikt över den nationella bedömningspraktiken avseende pedagogisk skicklighet i samband med tjänstetillsättningar, befordringsärenden och inplaceringar i pedagogiska meriteringsmodeller
  • nyansera bilden av vad det innebär att bedöma pedagogisk skicklighet och formulera ett sakligt utlåtande.

 

Tid 29 september 2022 kl 9─12
Plats/hitta till Universitetsbiblioteket, Universitetsvägen 14D. Sal: Flexsalen 458
Språk Svenska
Workshopledare

Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare och områdeskoordinator för det humanvetenskapliga området för CeUL, erfarenhet av att bedöma pedagogisk skicklighet.

Diana Berthén, prefekt vid Specialpedagogiska institutionen, har gått CeUL:s utbildning i bedömning av pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av bedömningar för andra lärosäten och fyra år som ledamot i lärarförslagsnämnd.

Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik. Sedan 2016 ordförande i Grundutbildningsberedningen på Naturvetenskapliga området. Ledamot i Områdesnämnden för Naturvetenskap och CeUL:s styrelse. Har genomfört pedagogiska granskningar både på SU och vid andra lärosäten. Ledamot i Befordringsnämnden på Naturvetenskapliga området

Har du frågor? Kontakta Lotta, Diana eller Joakim

Förberedelser

Inför workshoppen förväntas du ta del av följande material:

Bolander Laksov, Klara (2018). Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt? – en studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga. Högre utbildning, 8 (2), 55–68

Att använda pedagogiskt sakkunniga i samband med tjänstetillsättning - video (8 min) Jessice van der Sluijs, Juridiska fakulteten

Vad är viktigt att tänka på i samband med bedömning av pedagogisk skicklighet - video (14 min) med Klara Bolander Laksov och Max Scheja

 

Här utvecklar du ditt akademiska lärarskap inom område 8. Utforskande lärarskap.

Du får i workshoppen kunskaper och redskap för att bidra till kunskapsspridning och kollegial utveckling

Läs mer om det akademiska lärarskapets åtta dimensioner

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Antalet platser är begränsat. Vi eftersträvar en spridning av deltagarna på workshoppen gällande fakultet. Ansök senast 31 augusti. Besked om plats lämnas under vecka 36. Ansökningar inkomna efter 31 augusti fördelas i mån av plats eller vid återbud.
 
Om konkurrens om platserna uppkommer gör vi ett urval av de sökande. Huvudprincipen för antagning är tidpunkt för anmälan. Vi strävar efter en fördelning av deltagarna på kursen gällande fakultet, samt lägger vikt på din motivering för varför du vill delta i workshoppen.

 
Ansökan till workshoppen Pedagogisk skicklighet - prefekter: hur den beskrivs, styrks och bedöms