Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Om workshopen

I workshopen använder vi det internationellt väletablerade konceptet "Community of Inquiry" för att öka medvetenheten om hur du som lärare kan skapa en ökad närvaro och på så sätt bättre stötta studenters lärande på distans. Under workshopen introduceras modellen tillsammans med några exempel från forskningsfältet. Därefter arbetar vi kollaborativt i steg med att utbyta idéer och utforska möjligheter om att jobba med den kognitiva, den pedagogiska och den sociala närvaron i samband med synkron och asynkron undervisning online.

Om "Community of Inquiry"

"Community of Inquiry" är ett koncept som ursprungligen etablerades för kollaborativ vetenskaplig utforskning men som i mitten på 1990-talet applicerades på distansutbildning i syfte att begreppsliggöra den pedagogiska upplevelsen av undervisning och lärande online. Med hjälp av modellen kan man fokusera på kognitiv närvaro, pedagogisk närvaro och social närvaro, såväl i samband med synkron som asynkron undervisning.

Tid 7 November 2022, kl 13─16
Plats Institutionen för pegagogik och didaktik, Frescativägen 54. Rum 1511, plan 5
Språk Svenska
Workshopledare

Lotta Jons, pedagogisk utvecklare vid Institutionen för ämnesdidaktik

Förberedelser Bekanta dig gärna med CoI-ramverket på dess hemsida

 

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Skapa kognitiv och social närvaro i undervisning online